Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών

Ανακοινώσεις

 25 May 2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων για την «Αττική» λόγω πλήρωσης του στόχου
 22 Mar 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής 3ου κύκλου αιτήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912
 28 Feb 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής 3ου κύκλου αιτήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912
 01 Feb 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής 2ου κύκλου της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912
 23 Dec 2022 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής 2ου κύκλου αιτήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912
 21 Dec 2022 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής 1ου κύκλου αιτήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912
 02 Dec 2022 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής 1ου κύκλου αιτήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912
 06 Oct 2022 Ανακοίνωση Νο 3 - Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» λόγω πλήρωσης του στόχου.
 19 Sep 2022 Ανακοίνωση Νο 2 - Ενημέρωση σχετικά με την Οριστική Υποβολή της Αίτησης
 12 Sep 2022 Ανακοίνωση Νο 1 - Σημαντική Ενημέρωση για την Υποβολή Αίτησης
Footer Image