Σχετικά με την πληρωμή των επιδομάτων κατάρτισης και bonus στους ωφελούμενους της δράσης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»

 

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως δικαιούχος της δράσης καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον ορθή διαχείριση των δεδομένων που αφορούν στην καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος και του μπόνους επιβράβευσης ωφελούμενων.
Λόγω των ελαχίστων εργάσιμων ημερών που απομένουν ως την λήξη της προγραμματικής περιόδου, ΕΣΠΑ 2014-2020 από την οποία θα πληρωθεί η εν λόγω δράση, παρακαλούμε για την κατανόησή σας και να μας δώσετε τον απαιτούμενο χρόνο για να επικεντρωθούμε στη διενέργεια των πολλών και σύνθετων ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων που είναι πλέον σε γνώση μας.
Σε κάθε περίπτωση καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης και της εμπρόθεσμης πληρωμής των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση της δράσης.

Footer Image