Για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Footer Image