Για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katartisi151@eydevek.gr

Footer Image