Σχετικά με την πληρωμή των επιδομάτων κατάρτισης και bonus στους ωφελούμενους της δράσης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»

 

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως δικαιούχος της δράσης πραγματοποίησε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων και του μπόνους επιβράβευσης για το σύνολο των ωφελούμενων του προγράμματος «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» βάσει των προϋποθέσεων της πρόσκλησης.

Επειδή η πληρωμή πραγματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ενδέχεται η πληρωμή να εμφανιστεί στην Τράπεζα που έχετε δηλώσει, τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό του επιδόματος έχουν πραγματοποιηθεί οι νόμιμες κρατήσεις όπως προβλέπονταν στην σχετική πρόσκληση (σελ. 37-38).

Footer Image