Λήξη υποβολής αιτήσεων για την «Αττική» λόγω πλήρωσης του στόχου

 

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την δράση μας.
Σας ενημερώνουμε ότι για την Περιφέρεια Αττικής
ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο της πρόσκλησης, ως εκ τούτου η δυνατότητα της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων στην προαναφερόμενη περιφέρεια θα απενεργοποιηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Σε περίπτωση που προκύψει ότι ο αριθμός των επιτυχόντων και επιλαχόντων υπολείπεται του στόχου της πρόσκλησης, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για την εν λόγω περιφέρεια και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση

Footer Image