Λήξη υποβολής αιτήσεων

 

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την δράση μας.

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο της πρόσκλησης.

Ως εκ τούτου η δυνατότητα της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων θα απενεργοποιηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Σε περίπτωση που από την διαδικασία αξιολόγησης προκύψει ότι ο αριθμός των επιτυχόντων και επιλαχόντων υπολείπεται του στόχου της πρόσκλησης, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για τις εν λόγω περιφέρειες και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

Footer Image