Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» και «Περιφέρεια Αττικής» λόγω πλήρωσης του στόχου.

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την δράση μας.

Σας ενημερώνουμε ότι για τον κάτωθι τύπο περιφερειών :

  • Λ. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ (ανατολική Μακεδονίας –Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας) και
  • ΑΤΤΙΚΗΣ

ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο της πρόσκλησης, ως εκ τούτου η δυνατότητα της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων στις προαναφερόμενες περιφέρειες θα απενεργοποιηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Footer Image