Ανακοίνωση Νο 3 - Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» λόγω πλήρωσης του στόχου.

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την δράση μας.

Σας ενημερώνουμε ότι για τον κάτωθι τύπο περιφερειών :

ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο της πρόσκλησης, ως εκ τούτου η δυνατότητα της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων στις προαναφερόμενες περιφέρειες θα απενεργοποιηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Σε περίπτωση που από την διαδικασία αξιολόγησης προκύψει ότι ο αριθμός των επιτυχόντων και επιλαχόντων υπολείπεται του στόχου της πρόσκλησης, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για τις εν λόγω περιφέρειες και θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

Μπορείτε να αναγνώσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, ΕΔΩ

Footer Image