Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 120 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 1. Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)  
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων  
 3. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών  
 4. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου  
 5. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου  
 7. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 8. Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 9. Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)  
 10. Digital Marketing και On Line Branding
 11. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO
 12. Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου  
 13. Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου  
 14. Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία  
 15. Γραμματέας διοίκησης
 16. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
 17. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM
 18. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
 19. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 20. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 21. Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου  
 22. Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων  

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων υποχρεωτικά του συνόλου των καταρτισθέντων. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των έξι ευρώ (6,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει ως εξής: Με την

αποδεδειγμένη επιτυχή ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό 70% του ανωτέρω προσδιοριζόμενου ύψους εκπαιδευτικού επιδόματος, ενώ με την αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής, ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει και το υπόλοιπο ποσοστό εκπαιδευτικού επιδόματος.

Στάδιο Α -– ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης 70% του Επιδόματος Έως ποσού 504 €

Στάδιο Β – αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής 30% του επιδόματος Έως ποσού 216 €

Σημείωση:    Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10%  ή 20%,  επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

Α/Α

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σχήμα Πιστοποίησης

1

Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)

Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)

2

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων

3

Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

4

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

5

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

6

Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου

Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου

7

Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

8

Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

9

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTMLCSSJavaScript)

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTMLCSSJavaScript)

10

Digital Marketing και On Line Branding

Digital Marketing και On Line Branding

11

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO

12

Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

13

Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου

Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου

14

Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία

Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία

15

Γραμματέας διοίκησης

Γραμματέας διοίκησης

16

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

17

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM

18

Προσωπικό στήριξης και φροντίδας

Προσωπικό στήριξης και φροντίδας

19

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

20

Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

21

Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου

Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου

22

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Footer Image