Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αίτησης.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, παρουσιάζονται πρόσκαιρα προβλήματα ως προς την διαθεσιμότητά της λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων με ταυτόχρονη χρήση. 

Σε κάθε περίπτωση γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι χρήστες.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως προς την αποδοχή οποιασδήποτε αίτησης που έχει υποβληθεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας (ακόμα και αν δεν έχετε λάβει το αυτοματοποιημένο μήνυμα με το ΚΑΥΑΣ). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσπαθήσετε να αποσυνδεθείτε και να δοκιμάσετε εκ νέου πατώντας στον σύνδεσμο του e-mail που σας στάλθηκε αρχικά.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Footer Image