Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο
« Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912

 Εισάγετε την διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας στα παρακάτω πεδία και στη συνέχεια πατήστε [Υποβολή] , ώστε να λάβετε στο email σας οδηγίες και τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, προκειμένου να την συμπληρώσετε και να την υποβάλλετε. 

 Παρακαλούμε, ελέγξτε εάν το μήνυμα έχει συμπεριληφθεί στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).

 Στην περίπτωση που οι σύνδεσμοι στο e-mail που θα παραλάβετε δεν είναι ενεργοποιημένοι παρακαλούμε ρυθμίσετε την αποδοχή των ενεργών Links στην εφαρμογή email που χρησιμοποιείτε.

Προτείνουμε η αίτηση να γίνει από σταθερό ή φορητό  υπολογιστή  και όχι από κινητό τηλέφωνο.

Διεύθυνση email  :
 
Διεύθυνση email (επανάληψη)  :
 

 

Footer Image