Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής 4ου κύκλου αιτήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912

 

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 01/01/2023 έως τις 20/07/2023 καθώς και η αξιολόγηση των ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 649/08-09-2022 Πρόσκλησης.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται κατά φθίνουσα σειρά:

Οριστικός Πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων

Footer Image