Ανακοίνωση Νο 1 - Σημαντική Ενημέρωση για την Υποβολή Αίτησης


Μετά τη λήψη των πρώτων αιτήσεων αναφορικά με την Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» (MIS 5131912) και προς αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων που θα δυσχέραιναν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αλλά και για την αρτιότερη ενημέρωση των υποψηφίων ωφελουμένων, επισημαίνουμε τα εξής: 

 
 • Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί αιτούντες δεν υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους μετά τη διαδικασία upload όλων των ζητούμενων δικαιολογητικών. Σας εφιστούμε την προσοχή για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ σας (βλέπε σχετική εικόνα που ακολουθεί) και αυτό διότι, σύμφωνα με την πρόσκληση, «ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησής τους».

 •   

 • Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί υποψήφιοι/ες υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους χωρίς να αναρτήσουν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση τέσσερα (4) δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου, προτρέπουμε τους υποψηφίους ωφελούμενους να προβαίνουν σε λεπτομερή έλεγχο της ανάρτησης των δικαιολογητικών, πριν την οριστική υποβολή της αίτησής τους.
 •   

 • Σημ.: Δικαιολογητικά που θα στέλνονται μέσω e-mail ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ.

   

   

  Footer Image